Medlemsblad

Museiföreningen Najadens Vänner

HMS Najaden har varit ett unikt museum där du kunde lär känna skeppsgossarnas historia. Här på hemsidan hittar du mycket information om Najaden och Skeppsgossarna.

Web Design

Najadens Vänner avyttra sin samling

 

I brist på lokal för förvaring av de föremål som vi fått, som gåvor m.m., sedan Najadens Vänner bildades så måste nu vissa föremål avyttras.

Detta är ett sorgligt kapitel i föreningens verksamhet. Vi hade hoppats kunna ordna en permanent utställning i en egen lokal men anser att vi inte har de resurser som krävs.

Därför har styrelsen beslutat att avyttra våra inventarier genom, i första hand erbjuda Marinmuseet i Karlskrona och Halmstad Konstmuseum (kulturhistoriska) Halmstad att överta de föremål som är av intresse till dem. Marinmuseet har valt ut 33 objekt.

Den 23 september träffat vi Hallands Konstmuseet i Halmstad för att se vad de vill ha kvar här i Halmstad. Vi har förhoppning, att Halmstad kan ta hand om en hel del, särskilt de saker som härrör från, f.d. skeppsgossar. Det finns en önskan från f.d. skeppsgossar att hålla ihop denna samling i Halmstad..

Efter Museets val kommer Seilskutsforeningen i Norge att erbjudas att köpa vad som är av intresse för dem. Vi har redan beslutat att de får köpa de två livbåtarna och soffan (Nr 425).Dessa hämtas på lördag den 27 september.

Men vi anser också att ni, medlemmar i föreningen, skall få chansen att köpa ett minnesobjekt från våra samlingar. Därför har vi skickat per brev och e-post en förteckning på våra föremål. Dessa kan Ni kunna lägga ett bud på (högsta bud vinner). Hela inventering listan läsas här.

Vid förfrågning kontakta John Sjölin e-post ordforande@fullriggarennajaden.se eller telefon 035-121969 för ytterliga information om den/de objekt som Du vill lägga bud på. Utöver dessa finns ett begränsat antal Najaden kasa, ryggsäckar, skarfs m.m. Ditt anbud måste våra hos oss senast den 3 oktober.

Allt som är kvar, efter ovan nämnda budgivning, säljes den 4 oktober genom auktion och loppis vid Najadenförrådet på Pilefeltsgatan 54 (vid Halmstads värmförzinkning)

Allt Skall Bort!

Välkomna med dit bud

John Sjölin

Ordförande Museiförening Najadens Vänner

 

[Hem] [Om Oss] [Våra Besökare] [Nyheter] [Protokoll] [Medlemsblad] [Bilder] [Fotoalbum] [Najaden visning.] [Renovering] [Ett År av Renovering] [Najadens historia] [Skeppsgossar] [Ivan Tolgén] [Olle Sjöberg] [Halmstad kommun] [Kontakta oss] [Arkiv] [Gösta] [Enar]