Om Oss

Museiföreningen Najadens Vänner

HMS Najaden har varit ett unikt museum där du kunde lär känna skeppsgossarnas historia. Här på hemsidan hittar du mycket information om Najaden och Skeppsgossarna.

Web Design

Föreningen grundades 1988 och har över 250 medlemmar

MÅLSÄTTNING OCH INRIKTNING

Föreningens målsättning är att arbeta för, och medverka till,

  • att bevara ett världsunikt fartyg
  • att levandegöra skeppsgossarnas liv ombord.
  • att arbeta för att återställa fartyget till ursprungligt skick
  • att genom visningar och andra aktiviteter göra fartyget känt för en bredare allmänhet.
  • att vara fartygets ägare behjälplig med visst underhåll när så påfordras.
  • Medlemskap 2011:  100 kr.

    Familjmedlemskap:  150 kr.

    VIP företag: 700 kr.

Föreningensstadgar


Medlemskap tecknas genom inbetalning till: PlusGiro 471 94 07-1 eller BankGiro 132-9846
Org.nr.:  802437-3154

Glöm inte att ange ditt namn, adress och e-post.
 

 

nationaldag
bröloppparva
Guidfest

[Hem] [Om Oss] [Våra Besökare] [Nyheter] [Protokoll] [Medlemsblad] [Bilder] [Fotoalbum] [Najaden visning.] [Renovering] [Ett År av Renovering] [Najadens historia] [Skeppsgossar] [Ivan Tolgén] [Olle Sjöberg] [Halmstad kommun] [Kontakta oss] [Arkiv] [Gösta] [Enar]